Historiek

De stad Aalst heeft altijd een goede traditie gekend op het vlak van turnkringen. Het eerste vredesjaar na WO II bleek geschikt om een nieuwe ‘politiek neutrale’ club in het leven te roepen. Bij de stichting op 9 augustus 1946 hoort, naast Frans Van Mulders, Piet Van de Velde die bijna dertig jaar later de tweede voorzitter werd (1974-1979) nadat hij van 1946 tot 1974 technisch leider was. De eerste secretaris van de club was Louis Verbestel (1946-1991). Er was dus bij de start geen echte voorzitter maar wel een erevoorzitter (Roger Anné, 1946-1948).

Het turnen in de vereniging in een eerste periode (van de stichting tot het begin van de zestiger jaren) onderscheidde zich van meet af aan van de schoolse lichamelijke opvoeding, onder meer door het zogenoemde toestelturnen, waarbij vooral het sportieve element opviel.

Vanaf het begin der zestiger jaren kan de tweede periode in de ‘Turnkring der stad Aalst’ gesitueerd worden. Het doorgedreven zogenaamde ‘Olympisch turnen’ doet zijn intrede. Een aantal jonge ambitieuze trainers (Jan Borms, Magda Paepe, Cor Van der Goeten) voert kwaliteit en kwantiteit van de trainingen op. Het resultaat laat niet lang op zich wachten: op enkele jaren tijd verovert de kring meer dan 30 regionale en nationale titels. Het absolute hoogtepunt is 1964 met 4 nationale jeugdtitels en de trofee van de sportverdienste van de stad Aalst.

De relaties met de Koninklijke Belgische Turnbond en internationale contacten monden uit in organisaties te Aalst van nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden. De TV-uitzendingen horen er ook bij en één van de eerste ‘Binnen en Buiten’ programma’s is gewijd aan de jeugdinterland België – Engeland – Denemarken met o.m. twee lokale turnvedetten (Jo Van den Bremt en François Lievens). Nadien wordt het wat rustiger rond de turnkring, maar er wordt wel in stilte verder gewerkt.

In de derde periode van de turnkring (1979-1985), is het voorzitterschap overgenomen door Rudy Everaert, zoon van Marcel Everaert die van 1948 tot 1974 voorzitter was en erevoorzitter tot zijn overlijden in 1996. Onder zijn dynamisch bewind en met de onvoorwaardelijke steun van alle beleidsmensen in de kring wordt onverdroten begonnen met een reeks diepgaande besprekingen, niet alleen aangaande de zin en de doelstellingen van de vereniging, maar ook over de herstructurering van de afdelingen, de doelgroepen waarvoor gewerkt wordt, de herverdeling van de opdrachten enz. Het resultaat is er: na 5 jaar binnenskamers werken zijn er meer dan 500 leden, 20 verschillende groepen, een keur van trainers en een achttal disciplines. De ‘Turnkring’ is efficiënt uitgebouwd en heeft een eigentijds gelaat meegekregen waarbij alle aspecten van het gymnastische bewegen voor iedereen aan bod komen.

Dit laatste is belangrijk, want de Turnkring is door al die jaren heen een democratische club gebleven, met soepele en betaalbare ingangsmogelijkheden, met een grote inspraak van iedereen die bij het beleid betrokken is, een club die vooral nadat de bocht van het competitieve naar het recreatieve turnen was genomen, zich duidelijker dan ooit is gaan profileren in haar maatschappelijke rol in het algemeen, en voor de Aalsterse jeugd in het bijzonder.

In 1985 begon periode IV voor de ‘Turnkring Aalst’ (zie naamsverandering). Jan Borms, lid sedert 1958 en technisch voorzitter van 1974 tot 1985, werd de vierde voorzitter (30 jaar, tot eind 2015). Dirk De Berlangeer werd technisch voorzitter (tot 1998). Een aantal nieuwe bestuursleden en trainers kwam de club versterken. Het aantal leden stabiliseerde zich rond 750 eenheden. Een aantal nieuwe disciplines werd ingevoerd. Het demonstratieve en comppetitieve element kwam ook opnieuw aan bod, kortom keus genoeg voor iedereen.

In 1996 vierde de club haar vijftigjarig bestaan en verkreeg van Koning Albert II de titel van ‘Koninklijke’ Turnkring Aalst. Meteen de aanloop naar een periode waarbij de club met frisse moed en een groot ideeëngoed op een zo professioneel mogelijke wijze het nieuwe millennium is ingestapt.

Vanaf 1998 werd het technisch voorzitterschap waargenomen door achtereenvolgens Annick Buyle, Geert Van Herzeele, Els De Pauw, Mieke Guldemont en Hannah Verdoodt. Paul Schollaert werd secretaris in 1991 terwijl Guy Camu in 1984 (tot 2014) de fakkel van penningmeester overnam van het echtpaar Bert en EmmyThuis-Anné, ere-penningmeesters. De club begon zich vanaf de negentiger jaren ook duidelijker te manifesteren in de disciplines dans, tumbling en acrogym en behaalde dan ook verschillende regionale en nationale onderscheidingen.

Al die voorbije jaren was de club gehuisvest in de Stedelijke Freinetschool (voormalige Stadsmeisjesschool) op het Vredeplein maar door het uitbreiden van ledenaantal en aantal disciplines werd er ook getraind in andere zalen van de stad Aalst en zelfs in andere steden. Op 2 december 2017 werd een droom werkelijkheid toen de site Schotte, het multifunctionele sportcomplex van de Stad Aalst met daarin een Olympische turnhal, feestelijk geopend werd. Dat werd de nieuwe thuis van de Turnkring en meteen begon ook periode V met Tine Uvin als nieuwe voorzitter. 

“Roll of Honour”
Lieve Brijs geselecteerd voor de Olympische Spelen in Rome 1960
Lieve Brijs, Belgisch kampioen artistieke gymnastiek en 1ste Sportlaureaat van de Stad Aalst 1960
De "Turnkring der Stad Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst 1964
Johan Van den Bremt (+2011) Sportlaureaat van de Stad Aalst 1969
Natalie De Neef, Belgisch kampioen tumbling en Sportlaureaat van de Stad Aalst 1996
De "K. Turnkring Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst Sportpromotie 2000
Satya Van Lierde en Julie Cooman Belgisch kampioen acro duo A-beloften 2008
Nele Van Heck Vlaams kampioen tumbling en nummer 1 in nationale ranking 2010
Belgisch kampioen tumbling A seniores 2013
An Van Laerebeke Belgisch kampioen tumbling A seniores 2010 en 2012 en nr 1 in nationale ranking 2010
Febe Demulder Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling beloften A 2010,
Belgisch kampioen tumbling juniors A, 1ste Gymfinales 2011 en 2012 en
 Sportlaureaat Jeugd van de Stad Aalst 2011
Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling juniors A 2012
Helen Haentjes Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling A seniores en nummer 1 in nat. ranking 2011
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2011
Yannick Van den Bleeken, Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling seniors A 2013, 1ste Gymfinales 2013,
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2013
Jan Borms ontvangt het 1ste Life Time Achievement Award van de Stad Aalst 2016