Historiek

De stad Aalst heeft altijd een goede traditie gekend op het vlak van turnkringen.
Het eerste vredesjaar na W.O. II bleek geschikt om een nieuwe -politiek neutrale- club in het leven te roepen. De eerste voorzitter was Roger Anné (1946-1948). De eerste secretaris van de club was Louis Verbestel (1946-1991). Bij de stichting op
9 augustus 1946 hoort ook Frans Van Mulders en Piet Van de Velde die bijna dertig jaar later de derde voorzitter werd (1974-1979) nadat hij van 1946 tot 1974 technisch leider was.

Het turnen in de vereniging in een eerste periode -van de stichting tot het begin van de zestiger jaren- onderscheidde zich van meet af aan van de schoolse lichamelijke opvoeding, ondermeer door het zogenoemde toestelturnen, waarbij vooral het sportieve element opviel.

Vanaf het begin der zestiger jaren kan de tweede periode in de "Turnkring der Stad Aalst" gesitueerd worden. Het doorgedreven zg. "Olympisch turnen" doet z'n intrede. Enige jonge ambitieuze trainers (Jan Borms, Magda Paepe, Cor Van der Goeten) voeren kwaliteit en kwantiteit van de trainingen op. Het resultaat laat niet lang op zich wachten. Op enkele jaren tijd verovert de kring meer dan 30 regionale en nationale titels. Het absolute hoogtepunt is 1964 met 4 nationale jeugdtitels en de trofee van de sportverdienste van de stad Aalst.

De relaties met de Koninklijke Belgische Turnbond en internationale contacten monden uit in organisaties te Aalst van nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden. De TV-uitzendingen horen er ook bij en één van de eerste "Binnen en Buiten" programma's is gewijd aan de jeugdinterland België- Engeland - Denemarken met o.m. twee lokale turnvedetten (Jo Van den Bremt en François Lievens). Nadien wordt het wat rustiger rond de turnkring, maar er wordt wel in stilte verder gewerkt.

In de derde fase van de turnkring, (1979-1985), is het voorzitterschap overgenomen door Rudy Everaert, zoon van Marcel Everaert die zelf van 1948 tot 1974 voorzitter was en tot zijn overlijden in 1996 erevoorzitter. Onder zijn dynamisch bewind en met de onvoorwaardelijke steun van alle beleidsmensen in de kring wordt onverdroten begonnen met een reeks diepgaande besprekingen, niet alleen aangaande de zin en de doelstellingen van de vereniging, maar ook over de herstructurering van de afdelingen, de doelgroepen waarvoor gewerkt wordt, de herverdeling van de opdrachten enzomeer. Het resultaat is er: na 5 jaar binnenskamers werken, zijn er meer dan 500 leden, 20 verschillende groepen, een keure van leerkrachten en een achttal disciplines. De 'Turnkring' is efficiënt uitgebouwd en heeft een eigentijds gelaat meegekregen waarbij alle aspecten van het gymnastische bewegen voor iedereen aan bod komen.

Dit laatste is belangrijk, want de Turnkring is door al die jaren heen een democratische club gebleven, met soepele en betaalbare ingangsmogelijkheden, met een grote inspraak van iedereen die bij het beleid betrokken is, een club die vooral nadat de bocht van het competitieve naar het recreatieve turnen was genomen, zich duidelijker dan ooit is gaan profileren in haar maatschappelijk rol in het algemeen, en voor de Aalsterse jeugd in het bijzonder. Wanneer hier de jeugd vermeld wordt, is dit niet op loze ideeën gebaseerd.Tachtig percent van onze leden zijn inderdaad te plaatsen onder de noemer jeugd. Het blijft een constant gegeven dat turnen voor kinderen een bijzondere geschikte fysieke activiteit is en dat meisjes blijkbaar een grotere aantrekkingskracht vanuit de 'Turnkring' voelen dan jongens.

In 1985 begon fase IV voor de 'Turnkring Aalst' (zie naamverandering). Jan Borms, lid sedert 1958, trainer van 1961 tot 1974 en technisch voorzitter van 1974 tot 1985, werd de vijfde voorzitter. Dirk Deberlangeer werd technisch voorzitter (tot 1998). Een aantal nieuwe bestuursleden en leerkrachten kwam de club versterken. Het aantal leden stabiliseerde zich, een aantal nieuwe disciplines werd ingevoerd. Het demonstratieve en competitieve element kwam ook opnieuw aan bod, kortom keus genoeg voor iedereen.

In 1996 vierde de club haar vijftigjarig bestaan en verkreeg van Koning Albert de titel van "Koninklijke", meteen de aanloop voor fase V waarbij de club met frisse moed en een groot ideeëngoed, op een zo professioneel mogelijke wijze, het nieuwe millennium is ingestapt.

Vanaf 1998 werd het technisch voorzitterschap waargenomen door achtereenvolgens Annick Buyle, Geert Van Herzeele, Els De Pauw, Mieke Guldemont en Hannah Verdoodt. Paul Schollaert werd secretaris van de club in 1991 terwijl Guy Camu, die in 1984 de fakkel van penningmeester overnam van het echtpaar erepenningmeesters Bert (+2012) en Emmy Thuis-Anné (+2014), in 2014 werd opgevolgd door Mieke Guldemont . De club begon zich vanaf de negentiger jaren ook duidelijker te manifesteren in de disciplines dans, tumbling en acrogym en behaalde dan ook verschillende regionale en nationale onderscheidingen.

In juni 2015 nam Jan Borms, na 50 jaar voorzitterschap, afscheid van onze club, hij werd opgevolgd door Tine Uvin de zesde voorzitter sinds de oprichting van de club in 1946.
De club was na al die jaren nog altijd gehuisvest in de Stadsmeisjesschool op het Vredeplein maar mede door het uitbreiden van het ledenaantal en het aantal disciplines werd er ook getraind in andere zalen van de stad Aalst en in andere steden.
Dans verdween uit het aanbod maar free running deed 2 jaar geleden zijn intrede.

Sinds de opening van het sportcomplex Schotte eind 2016 maakt de club gebruik van de volledig ingerichte turnhal, een uitdaging voor onze als club en onze lesgevers. In mei 2017 konden ouders en sympathisanten genieten van een variatie-rijk turnfeest,dit wordt een tweejaarlijks festival. In 2017 werd het evaluatie systeem herwerkt met als basis de materialen van de gymfed , de gymstars. De leerlijnopbouw van basis tot gevorderde gymnast staat vast in een doorlopende lijn.
We are next, een project om gymnasten mee te betrekken in de clubwerking, werd in 2017 – 2018 met succes opgestart en wordt vervolgd in de komende jaren.

In mei 2018 kreeg de club een audit en behaalde het Q4 gym label met glans. Dit is het resultaat van een goed en enthousiast werkend bestuur en een geengageerde trainersgroep. De groepen mini en maxitrampoline werden uitgebreid in 2017 en 2018. In 2018 overleed onze secretaris Paul Schollaert. Daniëlle Van Geert een oud trainster en secretaris binnen onze club, nam zijn taak over.

Het werkjaar 2018-2019 werd gestart met een technisch kernteam onder leiding van de technisch voorzitter. Verder werd de keuze gemaakt om bij elke bestuursfunctie een ondersteuner te plaatsen en dit om de hoeveelheid taken die op de club afkomen zo correct mogelijk uit te voeren. De club breidde het bestuur uit met een vertegenwoordiger van de ouders vanuit de recreagroepen, naast een vertegenwoordiging van ouders uit de 2 competitiegroepen.
De club startte in 2018 met een groep toestelturnen meisjes, deze gymnasten kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan recreawedstrijden.
De competitiegroepen tumbling en acro zorgen elk op hun manier voor de uitstraling van de club op (internationale) wedstrijden.

Dit alles resulteerde in een stijging van het aantal leden tot meer dan 700.
Het bestuur van de club is verheugd over de samenwerking en dankt dan ook het enthousiaste trainersteam om het vlot verloop van de organisatie en zo de ‘bouwsteen’ te zijn voor de toekomst.


 

“Roll of Honour”
Lieve Brijs geselecteerd voor de Olympische Spelen in Rome 1960
Lieve Brijs, Belgisch kampioen artistieke gymnastiek en 1ste Sportlaureaat van de Stad Aalst 1960
De "Turnkring der Stad Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst 1964
Johan Van den Bremt (+2011) Sportlaureaat van de Stad Aalst 1969
Natalie De Neef, Belgisch kampioen tumbling en Sportlaureaat van de Stad Aalst 1996
De "K. Turnkring Aalst" Sportlaureaat van de Stad Aalst Sportpromotie 2000
Satya Van Lierde en Julie Cooman Belgisch kampioen acro duo A-beloften 2008
Nele Van Heck Vlaams kampioen tumbling en nummer 1 in nationale ranking 2010
Belgisch kampioen tumbling A seniores 2013
An Van Laerebeke Belgisch kampioen tumbling A seniores 2010 en 2012 en nr 1 in nationale ranking 2010
Febe Demulder Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling beloften A 2010,
Belgisch kampioen tumbling juniors A, 1ste Gymfinales 2011 en 2012 en
 Sportlaureaat Jeugd van de Stad Aalst 2011
Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling juniors A 2012
Helen Haentjes Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling A seniores en nummer 1 in nat. ranking 2011
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2011
Yannick Van den Bleeken, Vlaams èn Belgisch kampioen tumbling seniors A 2013, 1ste Gymfinales 2013,
Sportlaureaat van de Stad Aalst 2013
Jan Borms ontvangt het 1ste Life Time Achievement Award van de Stad Aalst 2016