Missie en visie

 

 Missie

De Koninklijke Turnkring Aalst stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen en bereikbaar te maken voor iedereen (Art 2 van de Statuten).

Visie

De Turnkring wil deze missie bereiken door
 
-haar leden te laten turnen in optimale omstandigheden, te weten kwalitatieve begeleiding, degelijke accommodatie, betaalbaar lidmaatschap en goed beleid
-recreatieve gymnasten de meest voorkomende gymnastiekdisciplines aan te bieden
-vaardige gymnasten te ontdekken, te selecteren en hen voor te bereiden om op hoog competitieniveau tumbling en acrogym te beoefenen
-zowel jongens als meisjes, van kleuter tot volwassene, van welke nationaliteit of levensovertuiging, als lid te aanvaarden
-haar leden plezier te laten beleven aan sport, bij te dragen tot een gezonde en fitte levensstijl, een prettige groepssfeer, het verwerven van waarden zoals verdraagzaamheid, respect, fair play, samenwerking en vriendschap en aldus haar vormende functie te bevestigen
-met onze sociale rol een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Een evaluatiesysteem en regelmatig overleg zorgen voor het bewaken van de missie, de visie en de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan.