Jongensgroep 2019-2020

Na een paar jaar trainen in de nieuwe sporthal Schotte merkten we dat door het uitgebreid aanbod van de jongenstoestellen er nood was aan het oprichten van een groep specifiek voor het jongensturnen. Ook bij de jongens zelf merkten we dat er uitdagingen ontbraken. Bij de huidige indeling van de groepen kwamen de specifieke jongensoefeningen immers te weinig aan bod. 
Voor het seizoen 2019-2020 hebben we dan ook beslist om de jongens vanaf niveau wit-pro samen te brengen in een jongensgroep. De eerste week trainen alle jongens samen en nadien zal er een opsplitsing in 2 groepen komen op basis van het niveau. De beide jongensgroepen zullen op dezelfde dag trainen.
We hopen hiermee de jongens een grotere uitdaging te bieden. 
De gymnasten geboren in 2013 zullen in de groep WIT trainen (zowel jongens als meisjes)