START turnjaar 2019-2020

Het nieuwe turnjaar start op maandag 9 september 2019.

Er kan enkel aan de lessen worden deelgenomen als je inschrijving in een groep bevestigd is.

Gymnasten op de wachtlijst zullen uitgenodigd worden op een testdag eind augustus/begin september.

Inschrijven voor nieuwe gymnasten is enkel mogelijk vanaf 10 augustus 12u 's middags op de WACHTLIJST.