Trainingen - update corona-maatregelen

Gisteren 17 november 2020, kwam de veiligheidscel van de stad Aalst samen.  

Er werd door hen beslist om de indoor sportcentra nog steeds gesloten te houden ook voor de -12 jarigen.

Begin december zal deze beslissing op de volgende veiligheidscel geëvalueerd worden.

De gymfed heeft ondertussen ook verduidelijkt dat het van de lokale besturen afhangt of er voor de -12 jarigen getraind kan worden of niet.

Mochten er wijzigingen aan de maatregelen komen dan brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte, tot dan blijven helaas alle trainingen geschrapt.