Overlijden Louis Verbestel

Met pijn in het hart melden we jullie het overlijden van Louis Verbestel.

Louis was erbij bij het oprichten van onze turnkring.

Nu vele jaren later was hij nog altijd een graag geziene eregast bij elk turnfeest.

'Louiske', we zullen je missen ...