Wie spreek ik aan bij welk probleem?

Heb je vraag omtrent lidgelden?

Dan mail je naar onze penningmeester Mieke Guldemont

Heb je een vraag omtrent verzekeringen, adresgegevens, inschrijvingen en lidkaarten?

Dan mail je naar onze voorzitter Tine Uvin 

Heb je een vraag omtrent het verloop van de trainingen, niveaubepaling, een probleem in de turnles, turnkledij …. ?

Dan mail je naar onze technisch voorzitter Hannah Verdoodt

Heb je een vraag omtrent de algemene werking van de club?

Dan mail je naar onze ondervoorzitter Lieve Arijs of voorzitter Tine Uvin 

Heb je een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag?

Dan vul je hier het formulier is, dit wordt automatisch naar het API (aanspreekpunt voor persoonlijke integriteit) gestuurd.