Kleuterturnen

Bij kleuterturnen staat plezier en bewegen centraal. We gaan op ontdekkingstocht in de turnwereld en leren onderweg onze eerste gymnastiek-specifieke vaardigheden.

Kleuterturnen heeft als grootste doel de behendigheden (evenwicht, coördinatie, sprongkracht, lenigheid, uithouding, snelheid …) van kleuters op een speelse manier uit te bouwen. Daarnaast worden ook de basisoefeningen van het recreatieve turnen (springen, koprollen …) aangeleerd.

We leren de kleuters samenspelen, hun beurt afwachten, mekaar helpen, omgaan met fairplay … zo werken ze aan sociale vaardigheden. De kleuters krijgen cognitief ook heel wat bagage mee via onze bewegingslesjes. Denk maar aan getalbegrip, kleuren en vormen.

De groepen zijn opgedeeld volgens leeftijd en niet volgens niveau. Zo zijn er drie leeftijdsgroepen: 3-jarigen, 4-jarigen en 5-jarigen. In deze kleutergroepen zitten meisjes en jongens samen. De kleuters van de groep 3-jarigen dienen 3 jaar te zijn of 3 jaar te worden in het jaar dat het turnjaar start. Voor het turnjaar 2022-2023 zijn zij dus in 2019 geboren.

Image

KLEUTERS+

Sinds het turnseizoen 2021-2022 bieden we onze kleuters nog meer kansen. De groep Kleuters+ heeft als doel om motorisch sterk ontwikkelde 5-jarige kleuters extra uitdaging te bieden. De groep is enkel toegankelijk na selectie tijdens onze jaarlijkse scouting. 

Image
Image