Privacy policy

Tijdens diverse activiteiten van de Koninklijke Turnkring Aalst worden geregeld foto's gemaakt. Een deel van deze foto's wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of voor plaatsing op de website/facebookpagina van onze vereniging, in ons clubmagazine, edm. Gezien het grote aantal foto's en de vele gezichten op deze foto's, is het in de regel niet mogelijk om voorafgaandelijk steeds de toestemming te vragen voor publicatie. De Turnkring gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen/leden. Mocht een lid, gymnast of ouder desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek onmiddellijk worden verwijderd. Belanghebbende kan hiervoor in voornoemd geval ons cantacteren via mail.